Kurser

Medial Utveckling Startkurs GRATIS

Du kommer kunna känna igen tecken på medialt uppvaknande och vad det är. Med en inspirerande känsla kommer du igång med din mediala utveckling och upplever ökad självkänsla att meditera. Du kommer känna tillit till att du kan visualisera för ett ökat klarseende.

MediumPreneur Akademin

I MediumPreneur Akademin ingår ALLA kurser och du deltar i en privat Facebookgrupp. I MedlemsValvet har du tillgång till Föredrag med chatt och Zoom-möten vid två tillfällen per månad. MediumPreneur Akademin är ett Månadsabonnemang som du kan säga upp när du vill.

E-bok - Öppna Upp För Andevärlden

Hämta din E-bok som innehåller text och videos:

Öppna upp för andevärlden - Hur blir man mottaglig för andar -Hur vet man om en ande är nära - Ditt mediala uppvaknande -MediumPreneur - vad är medialt entreprenörskap?

Kommunicera med Andevärlden

Utifrån din egen utvecklingspotential kommer du ha kunskap om hur du gör för att möta och kommunicera med din guide och andevärlden på ett tryggt och säkert sätt. Du kommer ha kunskap om intuitionen och hur du kan utveckla den. Med min guidning kommer du hitta olika former av meditation som gynnar din mediala utveckling.

Medial Utveckling - Huvudkurs

  • Medial Utveckling från A till Ö!

Utveckla din mediala förmåga i Medial Utveckling - Huvudkurs. Lär dig meditera för stötta din mediala utveckling och skapa ditt symbolbibliotek. Förbättra koncentrationen och arbeta utifrån din potential. Få kunskap om medialt uppvaknande, intuition, moral och etik, skydd och kommunikation med guider och andra entiteter. Utforska tekniker som automatisk skrift och genomför mediala konsultationer. Känn dig medveten om intuitionen, trygg i din teknik och inspirerad att utveckla dina mediala förmågor.

Medial Utveckling - Minikurs

Utforska och utveckla din mediala sida genom meditation. Lär dig att meditera för att främja din mediala utveckling och skapa en regelbunden vana. Få kunskap om medialitet, intuition och olika mediala förmågor. Känn dig medveten och trygg i ditt sätt att meditera.

Medial Utveckling - Kickstart

Lär dig meditera för att stärka din mediala utveckling och skapa ditt symbolbibliotek. Förbättra koncentration och fokusering, och nå din utvecklingspotential. Kursen täcker medialt uppvaknande, identifiering av förmågor och intuition. Övervinn hinder, skydda och rena dig själv. Möt din guide och tolka symboler med tillit. Inspireras att utveckla dina mediala förmågor.

Meditation - Kurs

Lär dig meditera för att främja din mediala utveckling och uppnå din fulla potential. Utforska olika meditationsformer och deras fördelar. Hantera stress och skapa en regelbunden meditationsvana. Känn dig trygg i ditt sätt att meditera och upplev inre frid.

Tre Guidade Meditationer

Denna kurs innehåller tre guidade meditationer.

Andar - meditation del 1

Lär dig meditera för att främja din mediala utveckling och uppnå din fulla potential. Utforska olika meditationsformer och deras fördelar och skapa en regelbunden meditationsvana. Känn dig trygg i ditt sätt att meditera och upplev inre frid.

Andar - Intuition del 2

Utveckla din intuition i kursen. Lär dig känna igen intuitiva egenskaper och förbättra din koncentration. Få kunskap om intuition, andlig utveckling och hur du kan utveckla din egen intuition. Bli medveten om intuitiva signaler och följ din inre visdom.

Andar - Kontakt med Andar del 3

Utforska andevärlden och utveckla din förmåga att kommunicera med guider och andar. Lär dig att arbeta utifrån din egen utvecklingspotential och skapa beskydd. Få kunskap om att skydda och rena dig själv, möta och kommunicera med din guide, samt skapa en stark kontakt med andra sidan. Känn dig trygg och inspirerad att utveckla din andliga kontakt.

Samtalsledare - led en egen Utvecklingscirkel del 1

Kursen ger dig en gedigen kunskapsbank för att bli en inspirerande samtalsledare inom medial och andlig utveckling.

Kursen är utformad som en steg-för-steg-utbildning som du kan leda i fysiska träffar eller online. Allt kursmaterial är samlad i kursportalen på ett överskådligt sätt.

Du har tillgång till nytt Samtalsledarmaterial inför varje kursträff. Detta material innehåller olika teman, begrepp, meditationer och övningar som du kan använda för att leda och guida deltagarna i den mediala utvecklingskursen.

Samtalsledare - led en egen Utvecklingscirkel del 2

Kursen ger dig en gedigen kunskapsbank för att bli en inspirerande samtalsledare inom medial och andlig utveckling.

Kursen är utformad som en steg-för-steg-utbildning som du kan leda i fysiska träffar eller online. Allt kursmaterial är samlad i kursportalen på ett överskådligt sätt.

Du har tillgång till nytt Samtalsledarmaterial inför varje kursträff. Detta material innehåller olika teman, begrepp, meditationer och övningar som du kan använda för att leda och guida deltagarna i den mediala utvecklingskursen.

Övriga kurser

Kursledarutbildning och B-certifikat som professionellt Medium

Nästa steg - när du är klar med Medial Utveckling Huvudkurs

Starta ditt företag som egenanställd

Ingår i MediumPreneur Akademin

A-certifikat som professionellt Medium

Nästa steg - när du är klar med B-certifikat i MediumPreneur Akademin

Andlig Årsdagbok - Vägen Till Ett
Harmonsikt Liv

Ingår i MediumPreneur Akademin

Erbjudande

Sidor

Meny

© Copyright 2023. Adasco. All rights reserved.